Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglar kum for overvatn

Rapportert anonymt 12:12, ons. 11 september 2019

Uravegen manglar kum for overvatn på venstre side. Alt overvatn blir liggande som ein svær dam nederst i krysset mot Falkensteinsvegen. Om vinteren frys dette til og brer seg ut over vegen. Vegen hallar mot venstre, slik at kummen på høgre side ikkje har nokon funksjon.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no