Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Revner i asfaltert gang og sykkelvei

Publisert av Lars Dagfinn Lossius 23:08, ons. 11 september 2019

Veien er dimensjonert som en gang og sykkelvei. Under utbyggingen av området på 70-tallet, ble den benyttet som anleggsvei, og grunnen ble ødelagt allerede da. Siden har det ikke vært gjort noe vedlikehold eller utbedringer. Det er en meget benyttet sykkelvei med stor trafikk, etter som det er en paralell til Bøckmanns vei. Også i dag benyttes den som en «snarvei» for biler som ikke er kjent i området, om enn i liten grad. Det er dype hjulspor i veien, og asfalten er spukket på langs. Den blir vedlikeholdt med traktor og fres på vinteren, med den følge at asfaltbiter spres på tilliggende eiendommer. Veistubben en bratt bakke, og med veidekkets tilstand, er det et under at ikke det har skjedd en ulykke her. Dette bør fixes før vinteren kommer med ny snøbrøyting.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no