Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kloakk? i veikanten.

Rapportert anonymt 15:00, man. 16 september 2019

Det har helt siden det ble sprengt ut og bygget garasje på nr 4 vært veskesig i veikanten mellom Rosenberggate 2 og 4. Det er dårlig drenering og det er konstant fuktig i grøfta og veien. Det har i den senere tid (hele våren og sommeren) blitt illeluktende, og til tider ubehagelig når man passerer stedet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no