Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Jordras grunnet stor vannføring fra endret bekkefar på naboeiedom

Publisert av Osvald Fyllingen 10:53, tir. 17 september 2019

Nabo har endret opprinnelig bekkefar på sin eiendom og ledet vannet ned mot min eiendom der våningshuset står. Vannet renner nå som overvann tett ved brønnen min og videre ned forbi huset mitt. Med de nedbørs mengdene som var på lørdag den 14.09 medførte dette konsekvensene som går frem av vedlagte bilder. Jeg stiller spørsmål om lovligheten av å endre på vannføring i bekkefar slik nabo har foretatt seg. Hører gjerne fra dere.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no