Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skadet stolpe, kan knekke i storm ?

Rapportert anonymt 13:52, fre. 20 september 2019

Kraftig deformering nederst på stål-lyktestolpe visavis Omagata 4 rapportert til NEAS for noen år siden men tror ikke de har sjekket den! Stort skadepotensiale hvis den knekker ifeks storm midt på dagen ell.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no