Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull og løse asfaltbiter. Gaten må ha belysning.

Publisert av Egil Didriksen 09:45, søn. 22 september 2019

1. Det har vært mange hull og løse asfaltbiter i hele hovedveiens lengde, fra E18 og ned mot Løvåsvollen Gård. Ber om at dette blir utbedret. 2. Denne veien er mye brukt av biler, syklister og gående. Men den er uten gatelys. Ber om at dette blir ordnet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no