Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Buskas sperrer for sikt

Rapportert anonymt 10:52, ons. 2 oktober 2019

Buskas i krysset (Lungegårdskaien) gjør sikten dårlig. Dette er spesielt et problem for syklister. Fortauet gjør en 90 graders knekk, og man ser ikke rundt svingen pga høyt og tett buskas. Ofte påkjørsel av fotgjengere her, syklister kræsjer, samt nestenulykker.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no