Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stor vanndam på gang- og sykkelstien

Rapportert anonymt 20:04, man. 7 oktober 2019

Enten er det et avløp som er tett eller så finnes det ikke noe avløp. Kan det kjøres på noe mere masse slik at man kan ferdes tørrskodd her?

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no