Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lysmast lyser ikke

Publisert av Kristoffer 18:16, tir. 8 oktober 2019

Defekt lysmast.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no