Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende pullert på gang/sykkelvei

Publisert av Jesper Henriksen 21:53, tir. 8 oktober 2019

På denne gang/sykkelvei er det god plass til å kjøre bil igjennom. Det blir dessverre utnyttet. En enkelt pullert midt på stien kan effektivt forhindre dette helt uten å være til hinder for gående og syklende. I tillegg er en pullert antakelig mye billigere å sette opp enn en bom. Siden dette er i forlengelse av kommunal vei, men langs med og ut til fylkesvei, vet jeg ikke hvilken etat som har ansvar for stien. Sender derfor via FiksGataMi.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no