Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overgravd vei er ikke asfaltert

Publisert av Arnar Nesset 08:04, tor. 10 oktober 2019

Overgravd vei etter arbeid med å føre kabel fra koblingsboks ved Skorpaveien 1 til Skorpaveien 4b er ikke reasfaltert. Dette har stått åpent siden i sommer, og blir bare sporadisk etterfylt med grus av entreprenør NRG når regnvær resulterer i hull. Dette er for øvrig en busstrasé.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no