Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Oversvømt veg.

Publisert av Per Normann Grindheim 16:16, tor. 10 oktober 2019

Tette rister ved fjell. Vegen var under i vann. Spesielt farligst for tohjulinger, mopeder, motorsykler.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no