Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Enorme hull, manglende grøft og ødelagte stikkrenner.

Publisert av Henning Kaspersen 09:52, fre. 18 oktober 2019

Hele vegstrekningen nyjordsletta er av en slik forfatning at Man bør vurdere stenging for trafikk, spesielt for kjøretøy tyngre enn personbil. Grøfter er fulle av vann, ingen stikkrenner fungerer, en stikkrenne har blitt dratt opp av bakken fordi veiskrape hekta seg fast i den. Denne ligger midt i veien. Veien ligger lavere enn stikkrenner og har enorme hull i nesten hele vegens bredde, dette blir bare værre og værre og dette går ikke gjennom vinteren. Jeg har informasjon om jordbrukstiltak som skal iverksettes som gjør at spesielt en stikkrenne bør på plass før dette tiltaket iverksettes. Ta gjerne kontakt med undertegnede Hvis det er noe dere lurer på eller det er noe vi kan bidra med.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no