Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Farlig skolevei - Utbedring haster!

Publisert av Trond Ragnar Skog Jenssen 15:53, fre. 18 oktober 2019

Farlig veistrekning ved skole. Bør stenges eller utbedres raskest mulig før noen komner til skade.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no