Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

De tre første gatelysene Alstadhaugvegen retning mot nord virker ikke. Lenge siden det har vært lys i de.

Publisert av Steinar Bjørås 23:08, fre. 25 oktober 2019

De tre første gatelysene virker ikke. Aldtadhaugvegen retning nord ved Eideskorsen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no