Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke

Rapportert anonymt 12:25, lør. 26 oktober 2019

De siste dagene har det vært helt svart når mørket kommer. Gatelysene langs Ytre vei og i området rundt virker ikke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no