Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kjøretøy stått i flere mnd

Publisert av Kim-Roger Berentsen 13:12, lør. 26 oktober 2019

Forlatt kjøretøy.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no