Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere gatelys som ikke fungerer

Publisert av Bjørnar Salberg 14:56, lør. 26 oktober 2019

Det er flerer gatelys langs Hovlandveien som ikke fungerer. Det er også stedvist mørkt mellom fungerende gatelys pga. mye vegetasjon helt inn i veien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no