Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys rett over veien fra Nordlysveien 15 virker ikke.

Publisert av Bjørn Harald Johnsen 15:44, man. 28 oktober 2019

Gatelysene rett over veien fra Nordlysveien 15 virker ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no