Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veien foran skoleveien 3

Publisert av Saskia van Maanen 09:40, ons. 30 oktober 2019

Hull i veien foran utkjøring fra garasje

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no