Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Defekt gatelys

Rapportert anonymt 20:25, tor. 31 oktober 2019

Ikke lys i gatelys

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no