Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Sykkelfelt avsluttes på farlig måte

Publisert av Kjetil Grude Flekkøy 21:07, tir. 5 november 2019

1 - Sykkelfeltet ledes uten varsel opp på et fortau med mange fotgjengere. Kollisjonsfaren er stor. Pga bakken ned Sognsvannsveien, har syklister oftest god fart her; alternativet blir å kaste sykkelen ut i bilfeltet. 2 - På motsatt side mangler fortau. Fotgjengere til/fra p-plassen like i øst bruker sykkelfeltet, så syklister må bruke bilfeltet. Når snøen kommer, flyttes alt litt mer ut i veien. 3 - Fra rundkjøringen i vest mangler sykkelfelt. Det starter tilfeldig etter bensinstasjonen, selv om det er plass hele veien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no