Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys ved vestre ende av tomtegrense har slukket.

Publisert av Elisabeth Venberget 18:10, tir. 12 november 2019

Gatelys ved vestre ende av tomtegrense har slukket.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no