Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Kantslått og avkjøring

Publisert av Unni Høiby 10:50, tor. 14 juli 2011

Dette er i forbindelse med en avkjøring til flere boliger. Avkjøringen er veldig uoversiktlig og trafikkfarlig. Kanten må slåes og avkjøringen bør gjøres mer oversiktlig.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no