Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Stebråtveien nedover bakken og ut på flaten er i veldig dårlig forfatning. Noen huller man ikke bør kjøre oppi

Rapportert anonymt 18:53, fre. 27 desember 2019

Stebråtveien nedover bakken og ut på flaten er i veldig dårlig forfatning. Noen huller man ikke bør kjøre oppi

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no