Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende skilt

Publisert av Jorun Kalvatn 18:38, tir. 19 juli 2011

Ved vegkrysset frå Skodjevegen og nedover Sjøvegen, står eit gjennomkjøring forbudt skilt, men ikkje i den motsatte retninga. Dette gjennomkjøring forbudtskiltet som hang på veggen til SPARbutikken, vart fjerna (stole..?) for 2 år sidan. Dette medfører ein heil del trafikk og mange farlige situasjoner oppstår. Eg har gjentatte ganger påpeika det manglande skiltet ovanfor Skodje Kommune, men ingenting skjer…Kvifor ikkje…?

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no