Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vann i vegen

Publisert av Per Normann Grindheim 13:34, lørdag 11 januar 2020

Mykje vann renner i vegen pga tett avløp i enden på den utvida vegen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no