Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i veidekke

Rapportert anonymt 09:48, søndag 12 januar 2020

Dype hull i veibanen. Fare for skade på kjøretøy.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no