Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere gatelys som ikke virker

Publisert av Håkon Engemoen 21:23, ons. 15 januar 2020

Flere gatelys som ikke lyser

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no