Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke,

Publisert av Linn Maiken Holtet 20:17, ons. 22 januar 2020

Fungerer ikke, skrur seg på og skrur seg av veldig fort, så blinker bare,

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no