Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende strøing på 100 meter

Publisert av Jan Schrøder 14:48, torsdag 23 januar 2020

Fra undergangen under jernbanen ved Mesna og nesten opp til jernbanestasjonen er det ikke strødd i det hele tatt i vinter. Vi er en god del fra Fylkesmannen som går fra stasjonen til Industrigata hver dag, og det er fantastisk bra brøyta og strødd med unntak av akkurat denne lille strekningen. Det er med fare for liv og lemmer vi går ned fra Fåberggata og under jernbanen, og vi håper at dette bare er en forglemmelse som kan rettes opp nå.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no