Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det burde holde med 1 henvendelse for å få bytta ei lyspære i dagens samfunn. Vi er tross alt i 2011!

Publisert av Stig Arild Tørum 06:54, tor. 28 juli 2011

Nå har Dere hatt snart 3 år på å bytte ei lyspære, og ennå har Dere ikke klart å gjøre det! Saken det gjelder : Jeg tok kontakt med Nte om at lys pæra ved nustad bru ( i nærheten av Myrmoen gård) hadde gått, fikk spørsmål om det var mitt lyspungt det er d ikke så da måtte jeg ta kontakt med kommunen sa de. Som regel er energi verkene veldig positive når noen sier fra om slikt men ikke Nte. Første gang jeg tok kontakt med Dere var personlig oppmøte i respesjonen i kommune huset, de skulle varsle Dere. intet hente, ringte da inn å snakket med en på Deres kontor som varslet vedkommende som hadde med det å gjøre. intet hente. tok da persolig oppmøte ved Deres kontor snakket med en dame. Nå er det gått 1 år siden siste oppmøte. Må si denne saken tar ikke bare kaka, men hele bakeriet.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no