Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Tidligere rapotert kommer å går .og det mangler i tillegg 3 gatelys på tappert veg

Publisert av Paul Ulvund 10:48, ons. 5 februar 2020

Tidligere rapotert kommer og går pluss at det mangler 3 andre gatelys i samme plass

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no