Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke

Publisert av Yngve Nyheim 18:51, ons. 5 februar 2020

Gatelys i Klinka etter krysset skoleveien Hatten virker bare av og til.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no