Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Brøytekant/snødeponi

Rapportert anonymt 09:53, fre. 7 februar 2020

Snø og brøytekant blir værende i kryss inn og utkjørsel for utrykningskjøretøy. Dette kan sette kommunens innbyggere liv og helse på spill.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no