Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke

Publisert av Jan Terje Ågedal 06:29, ons. 12 februar 2020

Veilysene i Lyngbakken er døde

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no