Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys virker ikke

Rapportert anonymt 19:46, søn. 23 februar 2020

Står gatelys der, men det virker ikke.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no