Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Bilstøyproblemer, for mye tungtrafikk, adkomst kun fra og til fra nord.

Publisert av Finn Bjørtuft 15:50, onsdag 25 mars 2020

Altfor mye bil- og støytrafikk i hele Gamle Gomsrudvei. Store tunge biler kommer bare nordfra til ESCO. Adkomst fra vei til ESCO må endres slik at leveranser fra ESCO kan kjøre også mot syd (ikke bare mot nord). Mao feilplassert kryss i alle år. Både nye boliger, skole, barnehage, aldershjem har øket biltrafikk på bekostning av kun en smal hovedveg og adkomst kun fra nordsiden/ Gamlebrua. En mulig kan forbedres ved at Gamle Gomsrudvei blir enveiskjørt, dvs. nord mot syd. Men kommunen skjønner tydeligvis ikke at det er et stort trafikkproblem for Gamle Gomsrudvei. Nå må dere finne ut av dette!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no