Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Innkjørsel er full av sne/is etter brøyting/skraping

Rapportert anonymt 18:21, onsdag 25 mars 2020

Innkjøring fra vei til bolig er ikke mulig pga sne/isklumper.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no