Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gang og sykkelveien rett bak bussholdeplassen «Dybdahls veg» har en 50 cm bred, 10 cm dyp sprekk/hull. Det er noen som kuttet opp og fjernet asfalten i hele bredden av veien i vinter . Hullet har stått åpent i flere måneder og ødelegger sykle hjul og dekk.

Rapportert anonymt 17:26, onsdag 25 mars 2020

Gang og sykkelveien rett bak bussholdeplassen «Dybdahls veg» har en 50 cm bred, 10 cm dyp sprekk/hull. Det er noen som kuttet opp og fjernet asfalten i hele bredden av veien i vinter . Hullet har stått åpent i flere måneder og ødelegger sykle hjul og dekk.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no