Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

18-20 cm høy kant/hull langs asfaltkanten som kan føre til skader hos fotgjengere

Rapportert anonymt 19:06, onsdag 25 mars 2020

Hullet her blir stadig dypere og bør gjøres noe med. Syklister og gående kan komme til skade om man ikke er oppmerksomme på dette.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no