Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Flere slaghull i veien

Publisert av Alexander Osnes 20:50, ons. 25 mars 2020

Store slaghull i veien over en lengre strekning. Mye overflatevann gjør at de er nesten usynlige.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no