Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Rv 175 fra krysset v/Betel og fram til Sørum kommunegrense

Rapportert anonymt 07:12, tir. 9 august 2011

Vegen trenger asfalt. Mange betydelige sprekker i asfalten langs strekningen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no