Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i kulvert under fylkesvegen

Rapportert anonymt 16:54, tir. 9 august 2011

Kulverten under fylkesvegen er ikke tett, og ved regnvær blir det stadig større hull i bakken i rabatten mellom vegen og gangvegen. Farlig for barn. Vegvesenet har fylt igjen hullet mange ganger, men problemet må rettes opp i kulverten ikke ved å fylle masse i hullet....

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no