Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veiskulder blir ødelagt av tungtransport

Rapportert anonymt 15:42, fredag 24 april 2020

Veiskulder blir ødelagt av tungtransport, dette fører til at veien blir ødelagt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no