Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Offentlig vei/ gang- og sykkelsti

Rapportert anonymt 00:54, ons. 10 august 2011

Store dype hul i gammel asfaltert offentlig vei/ gang- og sykkelsti i enden av Blåveisdalen retning Studsdalen. Bør utbedres straks slik at ulykker med bl.a. bruk av sykkel kan unngås.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no