Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Altfor høy hastighet på syklister i boligfelt.

Publisert av Romina.bjerke@gmail.com 09:28, ons. 27 mai 2020

Syklister kommer i altfor høy hastighet, i noen tilfeller opptil 50-70km, ned Baltebølsbakken og inn i boligfeltet. Nederst i bakken bor det barn som flere ganger er blitt utsatt for nesten-ulykker der konsekvensene kunne blitt alvorlige for både barna og syklisten. Dette gjelder også ved utkjøring fra eiendommen - det er vanskelig å ha oversikt over syklister som kommer i høy hastighet ned bakken. Vi har et sterkt ønske om at det blir satt inn tiltak som tvinger syklistene til å senke farten, som for eksempel en S-bom e.l. Slik det er nå, opplever vi det utrygt for barna å leke ute. Det er bare flaks at det ikke har skjedd en alvorlig ulykke til nå.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no