Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i grusvei på kommunal vei.

Rapportert anonymt 12:24, fre. 5 juni 2020

Det har vært hull i veien i lang tid.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no