Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull i vei ved Solengveien 3.

Rapportert anonymt 12:27, man. 8 juni 2020

Hull i veien ved Solengveien 3. Frykter dette blir større. Må lappes.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no