Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store busker sperrer utsikt

Rapportert anonymt 09:49, onsdag 10 juni 2020

Store busker må ryddes bort da de sperrer for utsikten til bilister og gående/syklende. Dette er skolevei med stor trafikk av barn og må utbedres så fort som mulig.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no